Podmínky užití internetových stránek

PODMÍNKY UŽITÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK

Vítejte na internetových stránkách Lodě Pivovar na doméně pivolod.cz, které se řídí níže uvedenými podmínkami.

Obecné informace:

Internetové stránky provozuje společnost Vltavská plavební s.r.o., vedená u Městského soudu v Praze, C 137286, IČ: 28378113 se sídlem Staropramenná 530/12, Smíchov, 150 00 Praha, a to v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Vltavská plavební s.r.o. je oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

Tyto podmínky se vztahují na veškeré uživatele, kteří naše internetové stránky navštíví a každý je povinen se s nimi seznámit. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu provozovatele do technické podstaty či obsahu internetových stránek pivolod.cz.

Omezení naší odpovědnosti:

Neneseme odpovědnost za nesprávné nebo nepřesné informace, ať už byly vytvořeny uživateli internetových stránek, námi nebo způsobeny technickým vybavením či softwarovou aplikací spojenou s internetovými stránkami nebo lidskou chybou, k níž může dojít při zpracování dat vkládaných do internetových stránek. Neodpovídáme za obsah jiných internetových stránek, na které je na našich internetových stránkách odkazováno.

Nečiníme žádná prohlášení ani neručíme za přesnost ani úplnost materiálu zveřejněného na internetových stránkách, dostupnost internetových stránek nebo jejich provozování bez poruch, přerušení nebo jejich napadení virem. Neneseme odpovědnost za žádnou škodu, která může vzniknout, ať přímo nebo nepřímo, v souvislosti s přístupem k internetovým stránkám nebo s jejich užitím v souvislosti s jejich obsahem nebo údaji na nich zveřejněnými námi nebo námi převzatými, vyjma povinně uveřejňovaných informací.

Žádná informace obsažená na těchto internetových stránkách nepředstavuje nabídku na uzavření smlouvy.

Ochrana osobních údajů:

Určité funkce internetových stránek mohou být dostupné pouze na základě registrace (uživatelské jméno a heslo a případně další kontaktní údaje). Internetové stránky mohou dále nabízet funkce rozesílky informací (newsletter, jídelníček apod.) na emailovou nebo fyzickou adresu, telefonní číslo nebo jiný kontaktní bod, a to po provedení registrace pomocí kontaktních údajů. V takovém případě budeme s poskytnutými údaji nakládat pouze v souladu s účelem, ke kterému byly poskytnuty, a nepředáme údaje žádným třetím osobám. Máte právo kdykoli svou registraci zrušit, na základě čehož poskytnuté údaje vymažeme.

Vámi poskytnuté údaje můžeme čas od času využít k rozesílce informací o zboží či službách, které by Vás podle našeho názoru mohly zajímat (oprávněné zájmy společnosti Vltavská plavební s.r.o.); jste oprávněni kdykoli odmítnout využití Vašich údajů tímto způsobem, což budeme respektovat. Na žádost Vám kdykoli sdělíme, které Vaše údaje zpracováváme, případně je v souladu s žádostí opravíme nebo upravíme. Nebudete-li si to přát, nejste povinni nám žádné údaje poskytovat.

Pravidla používání souborů cookies:

Na těchto internetových stránkách používáme soubory „cookies“ proto, abychom návštěvníkům poskytli větší pohodlí při jejich prohlížení. Soubory „cookies“
umožňují Vašemu zařízení si pamatovat, že jste již stránku v minulosti navštívili, a zároveň mu umožní si mimo jiné pamatovat i Vaše nastavení, díky čemu se nemusíte neustále přihlašovat. Váš internetový prohlížeč při každé návštěvě odešle cookies internetové stránce, ke které patří, a ta se pak v internetovém prohlížeči zobrazí ve Vašem nastavení. Soubory „cookies“ není možné spojit s konkrétním uživatelem. Soubory „cookies“ dále využíváme i pro účely Vaší autentizace, tedy pro to, abychom jejich prostřednictvím eliminovali nutnost zadávání identifikačních údajů o Vaší osobě při každém dalším Vašem vstupu na internetové stránky. Současně je používáme i pro účely uzpůsobení internetových stránek dle Vašich potřeb, tedy kupř. pro to, aby se Vám internetové stránky nadále zobrazovaly ve Vámi zvoleném jazyce či v určité grafické úpravě.

Tyto internetové stránky si samozřejmě můžete prohlížet i bez souborů„cookies“, je však možné, že některé jejich funkčnosti budou omezené a komfort používání se sníží. Většina prohlížečů tyto soubory akceptuje automaticky, jejich ukládání je však možno zabránit tak, že v nastaveních prohlížeče zvolíte možnost „neakceptovat cookies“. Soubory „cookies“, které se na Vašem zařízení již uložily, můžete také kdykoliv vymazat. Přesné nastavení této funkce zjistíte pomocí „nápovědy“ Vašeho prohlížeče.

Používáním internetových stránek vyjadřujete souhlas s použitím souborů „cookies“ výše uvedeným způsobem.

Změny podmínek:

Veškeré změny těchto podmínek budou uveřejněny na těchto internetových stránkách.

Copyright © 2017 | Vltavská plavební s.r.o.